Skip to main content

Πολιτικη απορρητου

Γενικά

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας μας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαικού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το Rei Dojo διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, όταν μας παρέχονται μέσα από τον ιστότοπο μας:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Email
 • Τηλέφωνο
 • Φύλο
 • Ηλικία
 • Διεύθυνση IP
 • Γεωγραφική θέση της συσκευής πρόσβασης
 • Επωνυμία του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (ISP)
 • Γλώσσα και ζώνη ώρας του προγράμματος περιήγησης

Τρόποι συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η IP διεύθυνση είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στην ηλεκτρονική σας συσκευή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο και για λόγους ασφάλειας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων, τα δεδομένα αυτά (IP, γεωγραφική θέση, γλώσσα, browser και ISP) συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τον Iστότοπο.

Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το email σας, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλικία, φύλο) μόνο εφόσον προχωρήσετε σε αίτημα εγγραφής μέσα από την σελίδα επικοινωνίας. Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε και ρητά συναινείτε για την επεξεργασία τους από εμάς.

Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα δε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν των στην παρούσα αναφερόμενων και παρασχεθέντων εκ μέρους σας, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Συλλέγουμε κατόπιν συναίνεσης σας μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας και να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες που επιλέγετε υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Εάν και όπου απαιτηθούν πρόσθετες πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων και θα σας ζητηθεί εκ νέου σχετική συναίνεση.

Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται για την επικοινωνία και την έκδοση επίσημων παραστατικών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις απαιτήσεις των οικονομικών υπηρεσιών (ΔΟΥ, taxis, κ.α.)

Προστασία και ασφάλεια

Το Rei Dojo  διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Καθημερινά ελέγχουμε τον ιστότοπο μας και παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την μέγιστη ασφάλεια του από κακόβουλους χρήστες και λογισμικό. Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL.

Διατηρούμε αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, με μέγιστο χρονικό διάστημα διατήρησης των στοιχείων τα 2 χρόνια, ή τα 5 χρόνια εφόσον επιβάλλεται από το νόμο για οικονομικούς και φορολογικούς σκοπούς.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας. Οι δικτυακοί τόποι μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στα cookies που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας. Κάθε ιστότοπος που έχετε αποδεχτεί να αποθηκεύει cookies στον browser σας μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στα δικά του cookies και όχι σε cookies που προέρχονται από άλλους ιστότοπους. Δείτε την πολιτική cookies της ιστοσελίδας μας.

Ενημερωθείτε για την σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία στην διεύθυνση http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

Δικαιώματα χρήστη

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του που έχουν συλλεχθεί και υφίστανται επεξεργασία από εμάς, καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Ο Χρήστης μπορεί να περιορίζει, να αλλάζει, να διορθώνει, να συμπληρώνει και να διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα του που υφίστανται επεξεργασία από εμάς και για το λόγο αυτό θα μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας.

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης προς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την αποστολή email. Κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος και ταυτοποίησης του ατόμου, θα προβαίνουμε εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα στην ικανοποίησή του υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα είναι νόμιμο και ευσταθεί.

Στοιχεία ιδιοκτησίας – επικοινωνία

Ο ιστότοπος www.reidojo.gr αποτελεί ιδιοκτησία του αθλητικού συλλόγου Ήφαιστος με έδρα στο Μαρούσι, οδός Ναυαρίνου 57. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 • ταχυδρομικώς στην ανωτέρω διεύθυνση
 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@reidojo.gr
 • τηλεφωνικά στο 215 5454913
A Good Kickoff